RCS là gì?

Cho em hỏi chút tin nhắn RCS là gì?
6 years ago
Asked 6 years ago
Dung Xuan

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
RCS viết tắt của từ Rich Communication Service. Tin nhắn RCS là tin nhắn hỗ trợ gửi âm thanh, hình ảnh, video thay vì chỉ gửi tin nhắn dạng chữ như SMS (Short Message Service) .
Answered 6 years ago
Tuan Kiet

Please register/login to answer this question.  Click here to login