"Lý trí và tình cảm" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi "Lý trí và tình cảm" tiếng anh nghĩa là gì? Cảm ơn nha.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Lý trí và tình cảm từ tiếng anh đó là: Sense and Sensibility
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.