"chữa được khỏi bằng tia phóng xạ" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi "chữa được khỏi bằng tia phóng xạ" tiếng anh nói như thế nào? Xin cảm ơn nha.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Chữa được khỏi bằng tia phóng xạ là: radiocurable
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login