"chu vi hình chữ nhật" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi chút "chu vi hình chữ nhật" tiếng anh nói như thế nào? Xin cảm ơn nhiều nhà.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Chu vi hình chữ nhật từ tiếng anh đó là: length of a rectangle
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login