"chu trình ứng suất đối xứng" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi là "chu trình ứng suất đối xứng" tiếng anh nói như thế nào? Xin cảm ơn nha.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Chu trình ứng suất đối xứng từ đó là: cycle of complete stress reversal
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login