"chu trình thứ yếu" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi "chu trình thứ yếu" nói thế nào trong tiếng anh? Thank you so much.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Chu trình thứ yếu từ đó là: minor loop
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login