"chu trình tái sinh (phục hồi, hoàn nguyên)" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi chút "chu trình tái sinh (phục hồi, hoàn nguyên)" dịch sang tiếng anh như thế nào?
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Chu trình tái sinh (phục hồi, hoàn nguyên) là: reclaim cycle
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login