"chu trình phá băng" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi chút "chu trình phá băng" tiếng anh là gì? Xin cảm ơn nha.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Chu trình phá băng dịch sang tiếng anh là: defrosting cycle
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login