"chu trình nhiệt (trong thử nghiệm vật liệu)" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi là "chu trình nhiệt (trong thử nghiệm vật liệu)" dịch sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nhiều.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Chu trình nhiệt (trong thử nghiệm vật liệu) từ đó là: thermal cycle
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login