Hàng fake là gì?

Cho em hỏi chút mọi người hay nói hàng này là fake đồ kia là fake vậy nó là gì?
4 years ago
Asked 4 years ago
Hong Minh

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Hàng Fake là hàng giả hàng nhái nhé
Answered 4 years ago
Kieu Trinh