RPM là gì?

Em thấy mua ổ cứng máy tính hay có dòng RPM mà ko hiểu nó là gì?
6 years ago
Asked 6 years ago
Heo Quay

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
RPM = Round Per Minute = Số vòng trên phút. Thông số này nói tốc độ quay của đĩa
Answered 6 years ago
Tuan Kiet

RPM = Revolutions per minute = Số vòng quay trên phút
Answered 6 years ago
Nam Son

Please register/login to answer this question.  Click here to login