"chu trình lạnh cryo" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi "chu trình lạnh cryo" nói thế nào trong tiếng anh? Xin cảm ơn nha.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Chu trình lạnh cryo dịch sang tiếng anh là: cryogenic cycle
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login