GPRS là gì?

Cho em hỏi từ GPRS là gì? Nó viết tắt của cụm từ gì trong tiếng anh?
6 years ago
Asked 6 years ago
Sang Trong

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
GPRS viết tắt của General Packet Radio Service = Dịch vụ vô tuyến gói tổng hợp. GPRS dùng cho mạng di động
Answered 6 years ago
Tuan Kiet

Please register/login to answer this question.  Click here to login