"chu trình đóng băng và tan băng" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi là "chu trình đóng băng và tan băng" dịch sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nhiều nhà.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Chu trình đóng băng và tan băng tiếng anh là: freezing and thawing cycle
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login