"chu trình đẳng áp" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi là "chu trình đẳng áp" nói thế nào trong tiếng anh? Thank you so much.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Chu trình đẳng áp từ đó là: constant-pressure cycle
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login