"chu trình cấp nhiệt bằng ga nóng" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi "chu trình cấp nhiệt bằng ga nóng" tiếng anh nói thế nào? Xin cảm ơn nhiều.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Chu trình cấp nhiệt bằng ga nóng dịch là: hot gas heating cycle
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login