"chu trình ăn mòn" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi "chu trình ăn mòn" dịch thế nào sang tiếng anh? Xin cảm ơn nhiều nhà.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Chu trình ăn mòn tiếng anh là: cycle of erosion
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login