"chu trình (vòng tuần hoàn) dung dịch" tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi là "chu trình (vòng tuần hoàn) dung dịch" dịch sang tiếng anh thế nào? Thank you so much.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Chu trình (vòng tuần hoàn) dung dịch dịch là: solution cycle
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login