"chu trình (sử dụng) chất hấp thụ rắn" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "chu trình (sử dụng) chất hấp thụ rắn" tiếng anh nói thế nào? Thank you.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Chu trình (sử dụng) chất hấp thụ rắn từ đó là: solid absorbent cycle
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login