"chu trình (kín)" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi chút "chu trình (kín)" dịch thế nào sang tiếng anh?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Chu trình (kín) đó là: closed cycle
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login