"hốc sóng xói (ở chân vách đá)" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "hốc sóng xói (ở chân vách đá)" tiếng anh nói như thế nào? Xin cảm ơn nha.
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
hốc sóng xói ở chân vách đá tiếng anh đó là: gully
Answered 5 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login