"hốc do nước xoáy (đào vào bờ)" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "hốc do nước xoáy (đào vào bờ)" tiếng anh nói như thế nào? Xin cảm ơn nhiều.
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
hốc do nước xoáy đào vào bờ là: rip channel
Answered 5 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login