"hoang mạc khô hạn (mưa địa phương không đủ nuôi cây cối)" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi chút "hoang mạc khô hạn (mưa địa phương không đủ nuôi cây cối)" tiếng anh nói như thế nào?
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
hoang mạc khô hạn mưa địa phương không đủ nuôi cây cối dịch là: runoff desert
Answered 5 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login