"Hoàng đế quân nhân" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi là "Hoàng đế quân nhân" dịch sang tiếng anh như thế nào?
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Hoàng đế quân nhân đó là: Barracks emperor
Answered 5 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login