"hoàn thiện kiểu bê tông trang trí" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi "hoàn thiện kiểu bê tông trang trí" tiếng anh là gì? Xin cảm ơn.
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
hoàn thiện kiểu bê tông trang trí từ đó là: ornamental concrete finish
Answered 5 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login