Ra trải giường (ga trải giường) tiếng anh là gì?

Ga trải giường tiếng Anh là gì mọi người? Em tìm từ điển không có. Thanks
10 years ago
Asked 10 years ago
Hoài

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Ga giường hay ra giường là bed sheet Nệm hay đệm là mattress nhé
Answered 10 years ago
Kiên

Please register/login to answer this question.  Click here to login