"hoa lợi trái phiếu tương đương" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi là "hoa lợi trái phiếu tương đương" dịch thế nào sang tiếng anh? Xin cảm ơn nha.
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
hoa lợi trái phiếu tương đương dịch là: equivalent bond yield
Answered 5 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login