"hoa lợi lưu lượng tiền mặt" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "hoa lợi lưu lượng tiền mặt" tiếng anh là từ gì? Xin cảm ơn nhiều nhà.
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
hoa lợi lưu lượng tiền mặt từ đó là: cash flow yield
Answered 5 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login