"hố trũng hình chậu (ở đáy đại dương)" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi là "hố trũng hình chậu (ở đáy đại dương)" tiếng anh nói như thế nào? Cảm ơn nha.
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
hố trũng hình chậu ở đáy đại dương đó là: caldron
Answered 5 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login