"hồ sơ kết thúc bản báo cáo kết thúc" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi "hồ sơ kết thúc bản báo cáo kết thúc" tiếng anh nói như thế nào?
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
hồ sơ kết thúc bản báo cáo kết thúc từ đó là: closing statement
Answered 5 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login