"hồ đơn trình (sự)" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi "hồ đơn trình (sự)" nói thế nào trong tiếng anh?
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
hồ đơn trình sự từ đó là: dresser sizing
Answered 5 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login