"chủ nghĩa cá nhân vô tổ chức" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi là "chủ nghĩa cá nhân vô tổ chức" tiếng anh nghĩa là gì? Xin cảm ơn nha.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Chủ nghĩa cá nhân vô tổ chức từ đó là: disorganized individualism
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login