"chủ nghĩa bình quân (kinh tế)" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi là "chủ nghĩa bình quân (kinh tế)" nói thế nào trong tiếng anh? Xin cảm ơn nhiều nhà.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Chủ nghĩa bình quân (kinh tế) tiếng anh đó là: egalitarianism
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login