"Hồ Biwa" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi "Hồ Biwa" tiếng anh nói như thế nào? Xin cảm ơn nhiều nhà.
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Hồ Biwa từ đó là: Lake Biwa
Answered 5 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login