"hồ biên giới (có đường biên giới chính trị cắt qua)" tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi là "hồ biên giới (có đường biên giới chính trị cắt qua)" dịch sang tiếng anh như thế nào? Cảm ơn nha.
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
hồ biên giới có đường biên giới chính trị cắt qua tiếng anh đó là: boundary lake
Answered 5 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login