"hồ (hình thành) do đập dung nham" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "hồ (hình thành) do đập dung nham" dịch sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nhiều nhà.
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
hồ hình thành do đập dung nham từ đó là: lava-dam lake
Answered 5 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login