"hình vuông latin liên hợp" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi là "hình vuông latin liên hợp" tiếng anh nói như thế nào? Xin cảm ơn nhiều nhà.
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
hình vuông latin liên hợp từ tiếng anh đó là: conjugate latin squares
Answered 5 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login