"hình trống (về ổ San hô sáu tia)" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "hình trống (về ổ San hô sáu tia)" dịch sang tiếng anh thế nào? Xin cảm ơn nhiều nhà.
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
hình trống về ổ San hô sáu tia từ đó là: tympanoid
Answered 5 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login