"hình thập giác đều" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi "hình thập giác đều" nói thế nào trong tiếng anh? Đa tạ nha.
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
hình thập giác đều từ đó là: regular decagon
Answered 5 years ago
Rossy

Nonagon
Answered 2 years ago
Vương Thì Ngọc Thuý

Please register/login to answer this question.  Click here to login