"hình thập giác đều" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi "hình thập giác đều" nói thế nào trong tiếng anh? Đa tạ nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
hình thập giác đều từ đó là: regular decagon
Answered 4 years ago
Rossy

Nonagon
Answered 6 months ago
Vương Thì Ngọc Thuý