"hình tán cạnh" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi chút "hình tán cạnh" dịch sang tiếng anh như thế nào? Thanks.
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
hình tán cạnh là: octagon
Answered 5 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login