"hình sao sáu góc (hình vẽ có được bằng cách vẽ các đường chéo của một lục giác đều)" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi "hình sao sáu góc (hình vẽ có được bằng cách vẽ các đường chéo của một lục giác đều)" dịch sang tiếng anh thế nào?
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
hình sao sáu góc hình vẽ có được bằng cách vẽ các đường chéo của một lục giác đều tiếng anh là: hexagram
Answered 5 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login