"hình lập phương, luỹ thừa bậc ba, tính thể tích, nâng lên bậc ba" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "hình lập phương; luỹ thừa bậc ba; tính thể tích; nâng lên bậc ba" tiếng anh nói như thế nào?
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
hình lập phương, luỹ thừa bậc ba, tính thể tích, nâng lên bậc ba từ tiếng anh đó là: cube
Answered 5 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login