"hình cái nêm, hình cái chèn" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "hình cái nêm, hình cái chèn" tiếng anh nói như thế nào? Cảm ơn nha.
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
hình cái nêm, hình cái chèn tiếng anh đó là: sphenoid
Answered 5 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login