"hiệu ứng Bernoulli (liên quan đến áp suất và tốc độ của một dòng chảy)" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi "hiệu ứng Bernoulli (liên quan đến áp suất và tốc độ của một dòng chảy)" tiếng anh nghĩa là gì? Xin cảm ơn nha.
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
hiệu ứng Bernoulli liên quan đến áp suất và tốc độ của một dòng chảy là: Bernoulli effect
Answered 5 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login