"hiệu số khối (ở một đồng vị)" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi là "hiệu số khối (ở một đồng vị)" tiếng anh là từ gì? Xin cảm ơn nhiều nhà.
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
hiệu số khối ở một đồng vị tiếng anh đó là: mass defect
Answered 5 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login