"hiệp hội tiết kiệm và cho vay liên bang" tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi là "hiệp hội tiết kiệm và cho vay liên bang" dịch sang tiếng anh thế nào? Xin cảm ơn nha.
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
hiệp hội tiết kiệm và cho vay liên bang tiếng anh đó là: federal saving and loan association
Answered 5 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login