"hiện tượng khảm không kiểm soát được (do chụp chồng ở không ảnh)" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi chút "hiện tượng khảm không kiểm soát được (do chụp chồng ở không ảnh)" tiếng anh là gì?
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
hiện tượng khảm không kiểm soát được do chụp chồng ở không ảnh từ đó là: uncontrolled mosaic
Answered 5 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login