"hiện tượng gián đoạn kiến tạo" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi "hiện tượng gián đoạn kiến tạo" dịch sang tiếng anh như thế nào? Cảm ơn nha.
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
hiện tượng gián đoạn kiến tạo từ đó là: tectonic gap
Answered 5 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login