"hiện tượng biến chất nhiệt động lực" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi là "hiện tượng biến chất nhiệt động lực" tiếng anh nói như thế nào? Xin cảm ơn.
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
hiện tượng biến chất nhiệt động lực tiếng anh là: dynamothermal metamorphism
Answered 5 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login