"hiện tượng biến chất dưới sâu" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi là "hiện tượng biến chất dưới sâu" tiếng anh nghĩa là gì?
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
hiện tượng biến chất dưới sâu từ tiếng anh đó là: plutonic metamorphism
Answered 5 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login